Ē-Táng Hòng-Sim-a

Tú-chíá, góa kà kin-á-jit mn̄g lāu-su ê kòe-têng
剛才,我將今天問老師的過程

kóng hò͘ pē-bú thiaⁿ,
講予父母聽

īn kóng, tiō chiaù góa ê ì-sù,
他們說,就照我的意思,

tha̍k góa ū hèng-chhù ê tiō-hó!
讀我有興趣的就好!

Advertisements

One response to “Ē-Táng Hòng-Sim-a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: